Viktig info- Vindusvask 9.mai

Sodexo vil utføre vindusvask på oppdrag fra CCEN

Arbeidet starter mandag 9. mai og vil pågå tom fredag 13. mai.

 

Vi vil ta innvendig og utvendig på alle bygg.

Vennligst rydd vinduskarmer etc. slik at man kommer til.

Hvert kontor tar bare noen minutter, så vi setter pris på om dere lar oss få komme til å utføre vårt arbeide:)

Detaljert fremdriftsplan finner du her:

Innvendig:

Mandag 9.mai.

  • Kl 0800: Oppstart Innvendig vinduspuss og skille- og gelenderglass.

Vi begynner med administrasjonsbygget i øverste etasje og vil jobbe oss nedover. Fortsetter så på de andre byggene når vi er ferdige med administrasjonen.

Tirsdag 10.mai

  • Kl 0700 liftarbeidet i resepsjonen.  

Utvendig:

Mandag 9.mai.

  • Kl 0800 Persiennespyling på alle byggene og lite glasstak på produksjonsbygget
  • Innvendig spyling av vertikale vegger i åpent sugererør med lift og høytrykkspyler

Viktig at alle persienner er nede før vi kommer og holdes nede hele dagen og kvelden eller til beskjed blir gitt.

Vi starter på administrasjonsbygget og fortsetter deretter på lager og produksjon.

Tirsdag 10.mai.

  • Kl 0800 utvendig vinduspuss alle bygg med lift og rentvannsanlegg gjøres så fort all persiennespyling er ferdig.

Viktig at alle persienner er oppe fra kl 0800 og holdes oppe til vinduene er pusset.

 

Mvh

Vidar Nilsen

Site Manager, Sodexo