Utskifting av dispensere på toaletter og garderober

Til Informasjon

Utskiftning av alle dispensere på toaletter og garderober.

I forbindelse med ny leverandør på papir og håndsåpe til toaletter og garderober vil alle dispensere bli skiftet ut med nye. Oppstart utskiftning er 5.april og vil vare til 8.april.

Det har blitt satt ut håndpumper til såpe ved de fleste vasker, disse vil bli fjernet etter hvert som vi får satt opp de nye dispenserne.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Site manager, Sodexo