Sodexo utfører malearbeid, oppstart mandag 13.juni.

 

Sodexo utfører malearbeid på oppdrag fra CCEP

Arbeidet starter mandag 13. juni og vil pågå i ca. 14 dager.

 

 

Områder som vil bli malt er følgende:

 

Gang/korridor utenfor kantine

Gork møterom

Minute Maid møterom

Korridor ved garderober

Forrom til garderober

Utbedring av setningsskader i garderober

Noe malearbeid i garderober

 

Eventuelle spørsmål ang. malearbeid kan rettes til undertegnende

 

Mvh

Vidar Nilsen

Site Manager, Sodexo