For Fasilities Services ved Coca-Cola Enterprise Norge leverer vi vektertjenester ved vår samarbeidspartner Securitas.

Det er døgnbemanning i portvakten. Vekterene håndterer all trafikk gjennom portvaken. Vekterene har også stort ansvar i forhold til brannsikkerhet og utfører en rekke sikkerhetsrunder og kontroller for CCEP. Vi har et ansvar for å ivareta CCEP sine ansatte og all sikkerhet på området.

 Vektertjenesten hos CCEP består av:

  • Adgangskontroll, ha en oversikt over alt som passerer inn og ut og holde kontroll med telling av biler og varer.

I tillegg bistå CCEP i følgende oppgaver:

  • Varelevering – alle varelevering skal via portvakten
  • Brannalarmanlegg
  • Sprinkleranlegg
  • Gasslokkeanlegg
  • Vannlekkasjer
  • Heisalarmer
  • Frostalarmer
  • Kontrolltjenester (adgang og logistikk)
  • Nøkkelsystem og ITV / Kameraer og video

Vektere bistår også med ekstra bemanning i forbindelse med arrangementer og hendelser, eksempelvis varetellinger.

For bestilling av ektra vakthold eller tjenester, kontakt Site Manager Elin Eriksson på mailto:elin.eriksson@sodexo.com