For  Fasilities Services ved Coca-Cola European Partners AS, utfører vi renhold innvendig og utvendig.
Sodexo står for daglig og ukentlig rengjøring av kontorer, møterom og fellesareal samt toaletter og garderober.
Vi håndterer også utvendig og innvendig vindusvask.

Renhold er viktig for trivsel og et godt innemiljø

Våre kunder skal kjenne seg trygge på at lokalene de ferdes i er rene. Sodexo er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001. Det betyr at miljøaspektet er sentralt i vårt arbeid, og vi er forpliktet til å redusere miljøbelastningen som vår virksomhet forårsaker.

Det gir et renere renhold for dine ansatte og kunder.

På CCEP utfører vi renhold etter INSTA

NS INSTA 800 er et målesystem for vurdering av rengjøringskvalitet. Dette er en offentlig godkjent standard som er felles for alle de nordiske landene. Vi lager da renholdsplanen ut fra en satt kvalitetsprofil- og nivå. Det utføres jevnlige kontroller, og våre servicemedarbeidere og driftsledere har god erfaring med denne type renhold.