Prisøkning i kantinen

Sodexo ønsker med dette å informere om justering av priser.

Prisøkning er i henhold til avtale mellom CCEN og Sodexo og vil gjelde fra 1. september 2015

 

  1. Det er avtalt en justering på kantinens priser i henhold til KPI (Konsumprisindex).
  2. Våre priser fra leverandør har økt. Dette fører til at mange av prisene blir justert, mens noen vil være som før.
  3. Gjennomsnitt økning er på 2,2%.
  4. Prislister og menyer vil justeres og være tilgjengelig i kantinen fra 1. september 2015.