På oppdrag av CCEP utbedrer Sodexo område mellom El plasser på BU. fredag 1.juli

 

På oppdrag av CCEP utbedrer Sodexo område mellom El plasser på BU. fredag 1.juli

 

Fredag 1.juli blir området/plen mellom el-plassene utbedret.

Det vil bli sperret 3 plasser fra torsdag kveld.

Dette gjøres for å ha god tilgang til området med lastebil som kommer med jord.

 

Evt. spørsmål ang. dette kan rettes til undertegnende

 

Mvh

Vidar Nilsen

Site Manager, Sodexo