Om Sodexo

Sodexo er et av Nordens og verdens største servicekonsern med 470 000 ansatte i 67 land. I Sodexo Norge er vi 1100 ansatte.

Sodexo sørger for drift, ledelse, utvikling og koordinering av servicetjenester til virksomheter for å støtte deres kjernevirksomhet. Vi skreddersyr løsninger basert på våre kunders behov for én eller flere tjenester gjennom effektiv Facility Management.

Våre løsninger er innovative og kostnadseffektive og utføres med fokus på kvalitet og tett oppfølging. Vi bidrar til å gjøre hver dag til en bedre dag for våre kunder.

Miljø og samfunnsansvar

Sodexo er et internasjonalt anerkjent serviceselskap. Dette innebærer at vi skal være i fremste rekke når det gjelder miljø og miljødrevet forretningsutvikling. Vi har et godt innarbeidet system for HMS, og det er et område som er høyt prioritert. Vi har blant annet internasjonale selskaper innen olje og gass på vår kundeliste, og det har gjort at vi ligger i fremste rekke i HMS-arbeid i vår bransje.

Vi er vårt samfunnsansvar bevisst, og vårt sosiale ansvar er forankret i vår organisasjon, våre verdier og etiske prinsipper.

Vårt ønske er å bevisstgjøre vårt sosiale ansvar og vi håper andre blir inspirert til å bidra til å gjøre verden til et litt bedre sted å være.