Hos CCEP har Sodexo månedlige temadager. Disse tilpasses årstidene og sesongens råvarer.

Her er planene for 2015: