I Sodexo tar vi matsikkerhet på alvor og vi rapporterer alle mistanker om matforgiftning og funn av fremmedlegemer skal rapporteres for å sikre at de blir behandlet, registrert og at korrigerende tiltak blir iverksatt.

Skjemaer: