På CCEP er det opprettet et matråd. Matrådet er det forum som ansatte ved CCEP skal bruke for å gi Sodexo tilbakemelding om hvordan dere ønsker det i kantinen og ellers på arbeidsplassen. Matrådet er CCEP`s forum for å komme med ønsker, forslag og forbedringsmuligheter til Sodexo på både kantine og renhold.

Matrådet er satt sammen av personer fra ulike avdlinger, og er ment å representere hele CCEP.

Vi går gjennom menyer, kommer med innspill og kommentarer til denne. Vi ser på hva som er solgt og som selger bra. Vi diskuterer temadager og kommer frem til løsninger som kan fungere fint for begge parter.

 

Refererater fra møtene vil fortløpende legges her:

Matråd 26.11.2014

Matråd 29.10.2014

Matråd 24.09.2014

Matråd 21.01.2015

Matråd 25.02.2015

Matråd 25.03.2015

Matråd 29.04.2015