Informasjon til våre kunder om koronavirus.

Helse og sikkerhet har alltid høyeste prioritet i Sodexo. I anledning utbruddet av koronavirus (covid-19) har vi iverksatt tiltak for å ivareta ansatte, kunder og gjester på best mulig måte.

Sodexo er et selskap med virksomhet over hele verden. Vi koordinerer nå arbeidet globalt, regionalt og lokalt med god støtte fra eksperter på forebygging og smittekontroll. Situasjonen er fremdeles under utvikling og vi følger kontinuerlig med på informasjon som gis av lokale myndigheter og tilpasser oss deretter.

Sodexo Norge har satt beredskapsteam som møtes daglig for å følge situasjonen fortløpende og sikre at nødvendige tiltak blir iverksatt.

Det er noen svært viktige forholdsregler vi har fokusert på i vår interne oppfølging:

-God håndhygiene er det viktigste tiltaket for å hindre smitteoverføring. Vi har siden utbruddet forsterket vår kommunikasjon og oppfølging av eksisterende rutinger for håndhygiene. Vi oppfordrer også våre kunder til å kommunisere viktigheten av god håndhygiene på arbeidsplassen.

-Sodexo følger Folkehelseinstituttet sine råd til befolkningen. Vi har sendt ut et skjema til våre ledere for å underlette smittesporing ved behov. Dette gjeller også for mistanke om smitte bland kundene/gjestene våre. Her er vi avhengig av et godt samarbeid med våre kunder.

-Hvis en ansatt er syk, har vart i nærkontakt med personer som kan ha blitt utsatt for virus, eller har kommet tilbake ra reise i et risikoområde, følger vi rådene fra lokale myndigheter. Videre har vi innført restriksjoner på forretningsreiser inntil videre.

-Vi har gode rutiner når det gjelder håndhygiene, matsikkerhet, renhold og desinfeksjon knyttet til kjøkken og serveringsområder. I tillegg har vi innført tiltak for å begrense risikoen ved hyppige utskiftninger av serveringsbestikk og ekstra overvåking av buffeten.

-På våre renholdskontrakter prioriterer vi i større grad renhold av kontaktflater som er hyppig brukt og sanitærrom. Hvis det er ønske om ekstra renhold eller økt frekvense så kan dette avtales.

Det er en utfordrende situasjon vi går igjennom nå. Vi jobber for å beskydde våre medarbeidere og kunder og vi må akseptere at mange er bekymret. Samtidig må vi forsøke å leve så normalt som mulig for å minimere effekten dette vil ha på samfunnet.

Ta kontakt med din kontaktperson i Sodexo dersom du har spørsmål eller ønsker å diskutere eventuelle behov og lokale tiltak.