Innmelding av avvik på bygg, eiendom og renhold samt bestilling av ekstra tjenester av Sodexo.

Legg inn jobb via Sodexo helpdesk:

E-postadresse: CCEP.NO@sodexo.com
Akutt hjelp: 67 92 45 48