Sodexo utfører på vegne av Fasilities Services ved Coca-Cola European Partners AS sommer og vintervedlikehold av alle utearealer. Sommervedlikehold omfatter: Plenarealer, busker, trær, løv, blomsterbed og gangveier og arealer. Vintervedlikehold omfatter: Brøyting, salting og strøing av gang og kjøreveier.

Rutiner vintervedlikehold

 • Brøyting utføres i nær dialog med portvakt/Securitas. Henvendelser skal alltid rettes mot portvakt på tlf 4548
 • Vi oppfordrer alle ansatte ved CCEP til å bruke egnet skotøy i vinterhalvåret og være ekstra varsomme
 • Det er satt ut strøkasser og 2 strømaskiner til fri bruk på CCEP. Vi oppfordrer til at disse brukes av alle ansatte
 • Det blir benyttet to enheter til brøyting, en hjullaster og en traktor med frontmontert skjær og bakskrape. I tillegg benyttes en maskin med stor kapasitet med saltspreder og frontmontert skjær.
 • Tjenestene utføres uoppfordret etter snøfall over 2,5 cm. Det tilstrebes brøytet før 06.00 dersom forholdene gjør dette mulig.
 • Det utføres manuell snøbrøyting på områder som gangveier, inngangspartier, foran dører og utstyr langs vegger som ikke kan brøytes med traktor.
 • Maskinell strøing og salting utføres etter vurdering av portvakt/Securitas.
 • Parkeringsplasser og gangveier strøs med singel. Det benyttes her normalt 3-7 mm singel som strømateriale.
 • På området innenfor portvakta og tilførselsvei brukes det kun salt.
 • Det saltes ved væromslag, i forkant av snøfall, under snøfall og ellers etter behov eller beskjed fra vakta.
 • Ved -7 grader og kaldere vil ikke fabrikken bli saltet, kun måket.
 • Securitas utfører sjekkrunder på området og til trapp ved administrasjonen, ansattparkeringene og varsler ved behov. Securitas strør med grus og strømaskiner dersom dette er nødvendig.
 • Securitas fører logg over all aktivitet som utføres: Dvs, salting, grusing, måking mm.

Vi oppfordrer alle ansatte ved CCEP til å bruke egnet skotøy i vinterhalvåret og være ekstra varsomme.