Avfallshåndtering og kildesortering

Sodexo sørger for en effektiv håndtering av alle typer avfall. Sodexo er ISO 14001 miljøsertifisert og vi arbeider for å finne optimale og miljøvennlige løsninger for våre kunder. Håndtering og behandling av avfall er et område som krever spesialkompetanse og derfor har vi valgt å benytte en samarbeidspartner for å sikre at vi kan tilby alle våre kunder komplette avfallsløsninger.

Vi håndterer avfall fra kontorer, produksjon og lager.

For spørsmål kontakt oss på 28700.no@sodexo.com